Về chuyện báo Tuổi Trẻ sử dụng ảnh của anh khanhthy thì không biết tác giả bài báo đã liên hệ anh khanhthy chưa nhỉ? Apham được biết là tác giả cũng cố liên hệ anh ảnh trước khi sử dụng nhưng không...