Tìm kiếm:

Type: Posts; User: mayanhso

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.23 giây.

 1. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  https://farm2.staticflickr.com/1633/23981595809_ff...

  https://farm2.staticflickr.com/1633/23981595809_ff39d3f33f_c.jpg

  Leaf AFi+Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar AFD 80f2.8 HFT+Kodak Ektar 100
 2. Chủ đề: Góc ảnh Zeiss

  mayanhso
  Trả lời
  3,069
  Lần xem
  256,872

  https://farm2.staticflickr.com/1686/24114706139_0d...

  https://farm2.staticflickr.com/1686/24114706139_0d727d08e8_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Kodak Portra 400
 3. Trả lời
  346
  Lần xem
  33,502

  https://farm8.staticflickr.com/7121/7879114878_afe...

  https://farm8.staticflickr.com/7121/7879114878_afe7b9c802_c.jpg

  Contax RTS II Quartz+Carl Ziess Contax T* Planar 85f1.4 MMG+Fuji Color 100
 4. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  https://farm2.staticflickr.com/1552/24220928702_da...

  https://farm2.staticflickr.com/1552/24220928702_da5e0a1598_c.jpg

  Leaf AFi+Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar AFD 80f2.8 HFT+Kodak Ektar 100
 5. Chủ đề: Góc ảnh Zeiss

  mayanhso
  Trả lời
  3,069
  Lần xem
  256,872

  https://farm2.staticflickr.com/1570/24448966696_59...

  https://farm2.staticflickr.com/1570/24448966696_595cde2774_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Kodak Portra 400
 6. Trả lời
  1,444
  Lần xem
  144,161

  https://farm2.staticflickr.com/1458/24695925051_c5...

  https://farm2.staticflickr.com/1458/24695925051_c5c52fbe5d_c.jpg
 7. Trả lời
  859
  Lần xem
  208,710

  https://farm8.staticflickr.com/7407/11135132123_ea...

  https://farm8.staticflickr.com/7407/11135132123_ea2cefa694_c.jpg

  Leica R4+Leica Summicron R 50f2 3 CAM Series VI GER+Kodak Portra 400
 8. Chủ đề: Góc ảnh Zeiss

  mayanhso
  Trả lời
  3,069
  Lần xem
  256,872

  https://farm2.staticflickr.com/1666/23843790463_0c...

  https://farm2.staticflickr.com/1666/23843790463_0cf0154f54_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Kodak Portra 400
 9. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  https://farm2.staticflickr.com/1443/24282005536_04...

  https://farm2.staticflickr.com/1443/24282005536_0469832ca7_c.jpg

  Leaf AFi+Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar AFD 80f2.8 HFT+Kodak Ektar 100
 10. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  chuẩn đấy bác,mình cũng giống bác,thích MF Film...

  chuẩn đấy bác,mình cũng giống bác,thích MF Film hơn,hehe
 11. Trả lời
  346
  Lần xem
  33,502

  https://farm9.staticflickr.com/8439/7879118064_b5f...

  https://farm9.staticflickr.com/8439/7879118064_b5f5f3e4da_c.jpg

  Contax RTS II Quartz+Carl Ziess Contax T* Planar 85f1.4 MMG+Fuji Color 100
 12. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  https://farm2.staticflickr.com/1455/24183856962_8a...

  https://farm2.staticflickr.com/1455/24183856962_8a5819aed3_c.jpg

  Leaf AFi+Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar AFD 80f2.8 HFT+Kodak Ektar 100
 13. Trả lời
  346
  Lần xem
  33,502

  https://farm9.staticflickr.com/8443/7879120876_20c...

  https://farm9.staticflickr.com/8443/7879120876_20c78f9081_c.jpg

  Contax RTS II Quartz+Carl Ziess Contax T* Planar 85f1.4 MMG+Fuji Color 100
 14. Chủ đề: Góc ảnh Zeiss

  mayanhso
  Trả lời
  3,069
  Lần xem
  256,872

  https://farm2.staticflickr.com/1608/24462672945_3d...

  https://farm2.staticflickr.com/1608/24462672945_3d30552116_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Kodak Portra 400
 15. Trả lời
  859
  Lần xem
  208,710

  https://farm8.staticflickr.com/7325/11118188733_11...

  https://farm8.staticflickr.com/7325/11118188733_113d25cf21_c.jpg

  Leica R4+Leica Summicron R 50f2 3 CAM Series VI GER+Kodak Portra 400
 16. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  https://farm2.staticflickr.com/1598/24267981785_4d...

  https://farm2.staticflickr.com/1598/24267981785_4d6ae6efd5_c.jpg

  Contax 645+Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2+Fujicolor Pro 160NS
 17. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  https://farm2.staticflickr.com/1502/23965636210_5c...

  https://farm2.staticflickr.com/1502/23965636210_5c26648c44_c.jpg

  Contax 645+Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2+Fujicolor Pro 160NS
 18. Trả lời
  346
  Lần xem
  33,502

  https://farm9.staticflickr.com/8285/7879105092_089...

  https://farm9.staticflickr.com/8285/7879105092_0890182a96_c.jpg

  Contax RTS II Quartz+Carl Ziess Contax T* Planar 85f1.4 MMG+Fuji Color 100
 19. Chủ đề: Góc ảnh Zeiss

  mayanhso
  Trả lời
  3,069
  Lần xem
  256,872

  https://farm2.staticflickr.com/1684/24429739786_69...

  https://farm2.staticflickr.com/1684/24429739786_695f1fe765_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Kodak Portra 400
 20. Trả lời
  2,791
  Lần xem
  120,978

  https://farm2.staticflickr.com/1655/23954215522_63...

  https://farm2.staticflickr.com/1655/23954215522_63e89803f3_c.jpg

  Pentax 6x7 + Pentax 67 SMC 105f2.4 + Kodak Ektar 100
 21. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  https://farm2.staticflickr.com/1618/24245787695_e4...

  https://farm2.staticflickr.com/1618/24245787695_e47e6416b6_c.jpg

  Leaf AFi+Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar PQ 80f2 HFT+Kodak Portra 160
 22. Trả lời
  2,291
  Lần xem
  98,989

  Mediumformat thôi bác

  Mediumformat thôi bác
 23. Trả lời
  346
  Lần xem
  33,502

  https://farm8.staticflickr.com/7259/7879106458_062...

  https://farm8.staticflickr.com/7259/7879106458_062d597277_c.jpg

  Contax RTS II Quartz+Carl Ziess Contax T* Planar 85f1.4 MMG+Fuji Color 100
 24. Trả lời
  859
  Lần xem
  208,710

  https://farm6.staticflickr.com/5484/11111542274_86...

  https://farm6.staticflickr.com/5484/11111542274_8624039826_c.jpg
  Leica R4+Leica Summicron R 50f2 3 CAM Series VI GER+Kodak Portra 400
 25. Chủ đề: Góc ảnh Zeiss

  mayanhso
  Trả lời
  3,069
  Lần xem
  256,872

  https://farm2.staticflickr.com/1565/23821846473_6e...

  https://farm2.staticflickr.com/1565/23821846473_6ee6d3afdb_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Kodak Portra 400
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4