Nếu muốn bán hàng thì phải chịu khó đầu tư thiết kế catalogue chuyên nghiệp hơn thớt ơi, đừng để bỏ lỡ khách vì catalogue xấu, phí lắm