Khoa học kỹ thuật tiến bộ thôi bác, chứ cứ than ngắn thở dài như bác thì:

Xưa để làm 1 thợ ảnh hay 1 thợ quay film, em học cũng 2-3 năm>hay lâu hơn nửa...., mới biết chụp, tráng, phóng rọi...