Không biết chú Trí có một vài sample của Darlot không ạ. Nếu đem so sánh với C...o....o....k....e thì cảm nhận của chú thế nào. Thèm một cái brass lens quá mà thời đại của khôn người khó thế này...