Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tung.pham

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

  1. Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, tôi cũng đang...

    Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, tôi cũng đang muốn viết thêm vài chủ đề nữa mà thời gian chưa cho phép và phải thu thập thông tin tài liệu nên chắc cũng lâu lâu mới đăng tiếp được.

    Máy không...
  2. [Dịch] Nikon-Canon: câu chuyện về sự biến đổi công nghệ trong quá khứ và tương lai

    Nhận thấy diễn đàn hoạt động tương đối ít, các bài viết có tính thảo luận không nhiều nên tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ trong khả năng giới hạn của mình. Dưới đây là một bài viết mà bản thân...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2