Em xin cảm ơn Ban QT và các Anh chị, các bạn Vnphoto đã hỗ trợ/sử dụng DV của Minh Trí Camera trong thời gian qua.
Năm mới em kính chúc Ban QT/Anh chị em VNphoto luôn được Bình An, Hạnh phúc và làm...