1. Ngày 23/10/2014 tôi có liên lạc với anh Trung, nick victory963 qua địa chỉ mail: minhtricamera3963@yahoo.com để đặt và mua hàng theo link:...