Đã giao dịch qua anh Trung, nhận xét, nhiệt tình, hàng về đúng hẹn, giá cả thì ok, Đánh giá Tốt, lần sau sẽ tiếp tục giao dịch tiếp...