"Chim" bác windypham đã quá, em cũng rất mê đi chụp chim mà giờ bán hết tele vì ko có tg đi chụp.
Hy vọng sau này quay lại tiếp. Lâu lâu vào đây ngắm đỡ buồn.