Nguyệt thực 1 phần ngày 8/8, chụp lúc 0h40p. Ống của em chỉ có max 300 thôi nên chưa dám gọi là siêu tele
https://farm5.staticflickr.com/4441/36292118491_36e2bae286_h.jpg_ICE7348 by trung lê, trên...