Nhận xét về dịch vụ mua hàng hộ trên ebay của anh Trung Minh Trí camera.
Ngày 08-11-2014 mình có nhờ anh Trung bid 1 cái Canon 1D mark iii số serie 565458, chưa kịp chuyển tiền cọc thì anh Trung đã...