mình cảm thấy ảnh k đc ổn lắm, thua hẳn ảnh con nikon 70-210 f4-5.6, chứ k phải so với 80-200 2.8nikon nhé