sao em vẫn thấy màu của sigma nó cứ tái tái (35, 85, con này cũng vậy)