bác chủ có thể up những bức ảnh mà sử dụng đến cực hạn của lens (khẩu lớn nhất, tiêu cự dài/ngắn nhất) thì mới xôm tụ ạ!