Hình bén cứ như được cắt từ dao cạo...chắc phải đề nghị mấy hảng dao tài trợ cho Bác quá...Thank for see :19: