Theo em biết đúng là trc đó còn có đời ko HSM và chỉ ra 1 năm.
Các đời sau thì hình như date 2005 là EX APO Macro (non HSM) Vỏ nhung, hood bán riêng ko kèm ống. Vòng Zoom khía múi nhỏ. (cháu này e...