Sigma 70-200 ex dg macro hsm theo em biết thì có 2 đời, đời 1 ra năm 2006 và đời 2 ra cuối năm 2007? Đời 2 cải thiện hiệu suất quang học so với đời 1. Lens của bác thuộc đời nào vậy?