em đang quan tâm tới em này do chưa đủ lên Lf2.8 nhưng lại ko thich Lf4 bác cho em tí cảm nhận về em này dc ko