135 APO + D810
https://live.staticflickr.com/65535/50494835282_16b21ea476_b.jpg_VVV5537 by Vương Vũ, trên Flickr