bác có chút nhầm lẫn trong kiến thức. Em nói lại cho bác rõ nhé. Cái ánh sáng đi qua ống kinh rồi mới vào cảm biến. Vậy nếu dùng một ống kính FF thì độ phủ của ánh sáng đi qua ống kính sẽ đủ rộng cho...