Những tấm hình ưa thích nhất của tôi là nhưng bức hình được chụp khi đến Hội An vào đúng những ngày mưa trước khi có trận lũ vào miền trung...

1. Vội vã...