Em post trước 1 tấm giữ chỗ rồi sẽ post 4 tấm nữa sau.

#1. X'Mas 2010 - Tấm này chụp tại Malaysia trong chuyến đưa đội 1st.VN của em đi thi đấu tại Asian Cyber Games Super Series, lần đầu tiên mà...