Canon 550D là quá chuẩn cho máy mới bác chủ ợ, còn chấp nhận cũ thì canon 50D là quá ổn.