Lúc mới biết diển đàn, đăng ký nick chỉ nghĩ để xem ảnh và học hỏi kinh nghiệm thôi nên lấy luôn cái tên mail đặt làm nick.
Giờ nhờ Admin đổi lại thành tên em dùm nha.

Nick đang dùng: boss2004vn...