Em muốn được treo nick 1 tháng,apham chiều lòng em đi.