Bác XL ơi, bác đổi giùm em nick ducala_nguyen sang alanguyen cho ngắn gọn chút. Bà con cũng ít đọc sai thành du_ca_la. Em cám ơn bác!