Xin BQT đổi tên nick mình từ marines thành Quân-marines do hiện nay các thành viên vnphoto.net hay gọi là Quân-marines quen rồi và để dể gọi nick hơn.

Cám ơn BQT