Xin BQT giúp mình đổi nick diễn đàn

Nick cũ: vantruongvtv
Nick mới: KieuTruong

Lý do: Nick mới trùng với flickr, facebook và vài site khác của em .

Xin cảm ơn BQT.