Chào BQT Vnphoto.net , nay em muốn đổi tên nick tarzangermany thành g_knight cho trùng với chữ kí trong ảnh của em. Mong BQT giúp đỡ. Em xin cảm ơn