Em muốn nhờ các bác admin xem hộ xem có giải quyết đc vụ này giúp em k với :) Em vào diễn đàn cũng lâu lắm roài nhưng còn sau 1 bác và bác ấy đã chiếm nick Sirius nên em đành dùng SiriusB :(( Nhưng...