Đẹp quá bác ạ. Có mấy tấm chụp ngược sáng mà mặt mẫu vẫn sáng trưng. Khi nào cưới chắc phải nhờ bác làm cho 1 album rồi ^^