chắc ra nước ngoài chụp nhỉ? không biết có pải ở VN ko nữa.