ảnh đẹp, nhưng sao chụp ảnh cưới lúc nào cũng phải ôm nhau thế nhỉ??