Hình bác này chụp trong trẻo dễ thương thật !
Tuy nhiên, phong trào chèn câu chữ Tiếng Anh vào hình làm cho hình hơi mất đi giá trị đó Bác, giống như nhạc sến vậy, chưa kể nội dung câu từ.Nếu được...