Chào BQT,
Do trùng username Với tên một một anh làm cùng. Nên em mong BQT đổi tên em thành
Tasnamia
Xin cảm ơn BQT.