Bác ơi, mặt mẫu hình như bị ám màu tím thì phải? K biết do ý đồ của bác, hay do monitor nhà em kém.