Nhờ bác Xichlo đỗi nich e từ Ni_d90 thành Ni_d7k , vì khi đăng ký diễn đàn , e đam mê d90 , nhưng được a e trên VNPT tư vấn , e quyết định chọn D7000 , mong a thay đổi giúp e !!!! Cám ơn a trước !!!