Admin/Mod vui lòng đổi nick giúp em từ l`amour sang L'amour ạ.

Lý do là: viết sai tiếng Pháp; l`amour hay bị các bác nhầm lẫn là I`amour (chữ I thay vì chữ L).

Em xin cảm ơn.