Đẹp quá. Mà sao chui vô được giữa đám hoa cải để chụp he?