To Apham:Sau một thời gian tham gia và giao lưu các bác khác gặp gọi mình toàn là "nước lũ" lại có người gọi là "A Lũ".Đễ cho tiện mình nhờ bác đổi nick của mình thành "nước lũ"!Thanks!!!