Bác cho e hỏi bác làm bên đại lý tàu biển Biển Việt phải ko ạ?