Chào Admin !

Vì lý do sắp sữa upgrade thành chuyên bán phụ kiện máy ảnh (không chỉ bán filter B+W như trước kia)

Cho nên nhờ Mod đổi tên nick

Nick đang dùng: B+W
Nick muốn đổi :...