nó ko có rõ-mờ như SLR vì bác đang nhìn trực tiếp qua cái lỗ ngắm chứ đâu có nhìn thông qua cái lens đâu.

cái vết trắng trắng đó, bác nhìn kĩ vào, vặn vòng lấy nét...