Tìm kiếm:

Type: Posts; User: mayanhso

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.06 giây.

 1. Trả lời
  522
  Lần xem
  41,995

  Portra 160 ...

  Portra 160

  https://farm8.staticflickr.com/7573/15756807256_c14c45774f_c.jpg
 2. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #165 Đền Và - Vân Gia - Sơn Tây - Hà Nội ...

  #165

  Đền Và - Vân Gia - Sơn Tây - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3803/9017531216_3301abd372_c.jpg

  Olympus Trip 35 olympus D.Zuiko 40f2.8+Lucky SHD 100
 3. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  Thành cổ Sơn Tây - Sơn Tây - Hà Nội ...

  Thành cổ Sơn Tây - Sơn Tây - Hà Nội

  https://farm9.staticflickr.com/8118/9021221583_e3cf790337_c.jpg

  Olympus Trip 35 olympus D.Zuiko 40f2.8+Lucky SHD 100
 4. Trả lời
  2,174
  Lần xem
  87,821

  https://farm8.staticflickr.com/7519/15492659837_9c...

  https://farm8.staticflickr.com/7519/15492659837_9cc20918dc_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 160
 5. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  thank bác Quang Duy Sùng Nghiêm Tự (Chùa Mía)...

  thank bác Quang Duy

  Sùng Nghiêm Tự (Chùa Mía) - Đông Xàng - Đường Lâm - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3673/9025141796_d20f2dbb13_c.jpg

  Olympus Trip 35 olympus D.Zuiko 40f2.8+Lucky...
 6. Trả lời
  522
  Lần xem
  41,995

  Portra 160 ...

  Portra 160

  https://farm8.staticflickr.com/7519/15492659837_9cc20918dc_c.jpg
 7. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #157 Sùng Nghiêm Tự (Chùa Mía) - Đông Xàng -...

  #157

  Sùng Nghiêm Tự (Chùa Mía) - Đông Xàng - Đường Lâm - Hà Nội

  https://farm8.staticflickr.com/7409/9024995955_f122f2cfa3_c.jpg

  Mamiya RZ67 Pro II+Mamiya RZ67 Sekor Z 110f2.8 W+Kodak Ektar...
 8. Trả lời
  522
  Lần xem
  41,995

  Kodak Gold 100 ...

  Kodak Gold 100

  https://farm9.staticflickr.com/8516/8456992763_96b0b5685c_c.jpg
 9. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #155 Lăng Thánh Hóa - Chu Quyến - Chu Minh -...

  #155

  Lăng Thánh Hóa - Chu Quyến - Chu Minh - Hà Nội

  https://farm6.staticflickr.com/5466/9031112068_e1f850eef9_c.jpg

  Mamiya RZ67 Pro II+Mamiya RZ67 Sekor Z 110f2.8 W+Fujicolor Pro 160S
 10. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #153 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #153

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm8.staticflickr.com/7420/9194472506_50ec09e828_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Ilford Delta 100
 11. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #151 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #151

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm6.staticflickr.com/5450/9196295291_8c5e0a1958_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Ilford Delta 100
 12. Trả lời
  522
  Lần xem
  41,995

  Kodak Gold 100 ...

  Kodak Gold 100

  https://farm9.staticflickr.com/8387/8456559227_4278b0cfcf_c.jpg
 13. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #149 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #149

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3803/9200905154_ab7a420d50_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Ilford Delta 100
 14. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #147 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #147

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3706/9206812701_46ced62b81_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Fujichrome Provia 100F
 15. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #145 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #145

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3758/9213539223_b370ee1c3f_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Fujichrome Provia 100F
 16. Trả lời
  522
  Lần xem
  41,995

  Potra 160 NC ...

  Potra 160 NC

  https://farm6.staticflickr.com/5557/14866090437_03f8266ffc_c.jpg
 17. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #143 Cầu Thê Húc - Hoàn Kiếm - Hà Nội ...

  #143

  Cầu Thê Húc - Hoàn Kiếm - Hà Nội

  https://farm3.staticflickr.com/2885/11008979373_94e39ddaae_c.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ilford Delta 400
 18. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #141 Làng Nôm - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên...

  #141

  Làng Nôm - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm3.staticflickr.com/2828/10566458353_83dba26eae_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Fujicolor Pro 400H Push 800
 19. Trả lời
  522
  Lần xem
  41,995

  Portra 160 NC ...

  Portra 160 NC

  https://farm3.staticflickr.com/2929/14039864449_ced99148a8_c.jpg
 20. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #139 Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng -...

  #139

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm6.staticflickr.com/5520/10618015663_a6e17bd7ca_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 +...
 21. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #136 Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng -...

  #136

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm4.staticflickr.com/3761/10628648956_2d2454100b_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 +...
 22. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  Mình tiếp ảnh Chùa nôm #134 Linh Thông Cổ...

  Mình tiếp ảnh Chùa nôm

  #134

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm4.staticflickr.com/3742/10594772894_e337d241d6_c.jpg

  Olympus LT-1 olympus 35f3.5+Promax...
 23. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #132 Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng -...

  #132

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm6.staticflickr.com/5516/10587122244_167e519634_c.jpg

  Olympus LT-1 olympus 35f3.5+Promax 100
 24. Trả lời
  171
  Lần xem
  29,251

  #129 Đền Thượng Đền Sóc - Vũ Linh - Phù Linh -...

  #129

  Đền Thượng Đền Sóc - Vũ Linh - Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3801/10942961815_2e5da38338_c.jpg...
 25. Trả lời
  2,174
  Lần xem
  87,821

  https://farm6.staticflickr.com/5514/14581122666_08...

  https://farm6.staticflickr.com/5514/14581122666_08c6af1f41_c.jpg

  Leaf AFi + Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar 80f2.8 + Fujicolor Pro 400H
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4