Canon 85mm F1.2 L mark II : 18 triệu, được không bác?