KG biết bạn cần thứ gì ...có link ssd đây bạn thử xem có kg nhe :
...