Máy nào chụp đẹp hơn???Sẻ không ai trả lời cho bạn!Thấy bạn post hỏi tùm lum nên mình mạo muội trả lời dùm.Xét trên thông số kỹ thuật con Sony H400 ăn đứt con Canon 420 IS...Nếu bạn thích siêu zoom...