Góc rộng chụp ảnh màn hình kiến trúc, phong cả thì bạn thử tìm hiểu lén 16-35 thử xem. Tuy giá hơi chát :D