Em thì gian díu với Nikon lâu lắm rồi, mê từ Nikon F, F2 rồi FM2, F3, rồi F100, F5 rồi mới đây D200. Gian díu nhiều thế nên không thay lòng đổi dạ được, mặc dù có những lúc cũng lăm le chạy theo...